Атестація щодо вільного володіння державною мовою

Із набранням чинності Закону України «Про державну службу» суттєвих змін зазнав порядок вступу на державну службу. Так, однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, встановлених положеннями статті 20 згаданого Закону, є вільне володіння державною мовою.

Нормами статті 25 Закону визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону та на виконання абзацу другого підпункту 4 пункту 15 Розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

Вищезазначеною постановою затверджено Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, який розроблено НАДС на підставі проекту Стандарту української мови для державних службовців, що був підготовлений науковцями Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Даний Порядок визначає механізм проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, зокрема:

- організацію роботи атестаційної комісії;

- склад атестаційної комісії;

- права та обов’язки учасників атестації;

- порядок видачі посвідчення тощо.


Так, відповідно до вказаного Порядку за результатами атестації в письмовій та усній формі  атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (далі — посвідчення).

Окрім того, відповідно до пункту 56 Порядку вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

  1. документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;

  2. документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

  3. диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

  4. диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Особа, яка має один із зазначених вище документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 Порядку, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).

 

Уповноваженими вищими навчальними закладами в Харківській області, що мають ліцензію на освітню діяльність з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» є:

1. Національний університет цивільного захисту України (м. Харків)

2. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

3. Харківський національний медичний університет

4. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

5. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

6. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

7. Українська інженерно-педагогічна академія

8. Національний фармацевтичний університет

9. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

10. Харківський національний університет будівництва та архітектури

11. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

12. Український державний університет залізничного транспорту

Додатково:

Роз’яснення НАДС стосовно атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою від 18 травня 2017 року №26-р/з


Зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесіди

Теми та сценарії:

Географічний простір України

Мовна свідомість

Україна - шлях до Європи

Зразки тестових завдань

Тестові завдання №1

Тестові завдання №2

Тестові завдання №3

Тестові завдання №4

Тестові завдання №5

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта