Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

   

  Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за № 28/20341, відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, (далі – Реєстр) надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

 

Витяг з Реєстру

 

   Головне територіальне управління юстиції у Харківській області надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (додаток 3):

   державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

   правоохоронних органів - у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;

   прокурора - в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів.

 

   Звертаємо вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції (крім випадків, передбачених законодавством).

 

   При проведенні спеціальної перевірки до запиту про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення додаються також документи, передбачені Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171, а саме:

- запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком; (додаток 2 до Порядку)

- копія письмової згоди на проведення спеціальної перевірки; (додаток 1 до Порядку)

- копія автобіографії;

- копія паспорта громадянина України.

Інформаційна довідка з Реєстру

 

   Інформаційна довідка з Реєстру надається Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області протягом п'яти робочих днів на письмовий запит фізичної особи (уповноваженої нею особи), в якому мають бути обов'язково вказані дані, необхідні для пошуку інформації, а саме:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце народження та число, місяць, рік народження.

 

Запит про видачу інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 

   Інформаційна довідка з Реєстру видається на бланку Головного територіального управління юстиції у Харківській області за умови пред'явлення посвідчення особи особисто фізичній особі або уповноваженій нею особі та довіреності на представлення інтересів (для уповноваженої нею особи).

 

   Прийом запитів для отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, здійснюється відділом організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Харківській області з понеділка по четвер, окрім неробочих та святкових днів – з 10:00 до 16:00, п’ятниця – з 10:00 до 15:00, перерва – з 13:00 до 13:45, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого,16.

 

   Графік видачі довідок сектором з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Харківській області з понеділка по четвер, окрім неробочих та святкових днів – з 10:00 до 12:00, з 15:00 до 17:00, п’ятниця – з 10:00 до 12:00, з 14:00 до 16:00, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого,16. тел. (057) 757-43-19.

 

   Безоплатний цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України шляхом пошуку та перегляду такої інформації про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення

 

   Звертаємо вашу увагу, що Національним агентством з питань запобігання корупції здійснюються заходи щодо початку ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Наразі повноваження щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, здійснюються Міністерством юстиції України (пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171).

 

   Внесення інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та надання відомостей з нього про юридичну особу здійснюватиметься Національним агентством після початку ведення ним цього реєстру.

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта