Новини законодавства

Новини законодавства

Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту  «Я маю право!»

З метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, згідно Указу Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 оголошено 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Відповідно до даного нормативно-правового акту:

- Кабінет Міністрів України затверджує план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права у відповідних сферах, зокрема через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних "гарячих ліній", організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів, здійснення комунікаційних заходів з метою реалізації зазначеного проекту;

- обласні, Київська міська державні адміністрації забезпечують розроблення та виконання відповідних регіональних  планів заходів, спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи, у тому числі у місцевих засобах масової інформації, запровадження на регіональному телебаченні програм, орієнтованих на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян, проведення із залученням закладів освіти, закладів культури, установ, організацій олімпіад, конкурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм  Конституцією та законами України прав у різних сферах суспільного життя.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано сприяти забезпеченню реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Указ набрав чинності з дня його офіційного опублікування («Урядовий кур’єр» від 17.11.2017 № 217).

 

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта