Лекція на тему: «Державна реєстрація шлюбу»

Лекція на тему: «Державна реєстрація шлюбу»

13 березня 2018 року заступником начальника Первомайського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області Савєльєвою О.М. надано  консультацію громадянам з питання державної реєстрації шлюбу.

 

Під час надання консультації було роз'яснено, що право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Шлюбний вік як для жінок так і для чоловіків – 18 років, однак за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Для  державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява до  органу  державної реєстрації актів цивільного стану за  їх вибором.

Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто  подати  заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.

Повторний шлюб реєструється органом державної реєстрації актів цивільного стану за умови пред’явлення особами, які раніше перебували  в  шлюбі,  документів,  що  підтверджують припинення попереднього шлюбу.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану, що прийняв  заяву про реєстрацію шлюбу,  ознайомлює наречених з умовами і порядком державної реєстрації шлюбу, їхніми правами та обов’язками як майбутніх подружжя і батьків, обов’язком повідомити один одному про стан свого здоров’я, попереджає наречених про відповідальність за приховання відомостей про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу.

Державна реєстрація шлюбу проводиться після закінчення одного місяця з дня  подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу.

За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини та, якщо є  безпосередня  загроза  для  життя нареченої або нареченого, державна реєстрація  шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за  бажанням наречених протягом одного місяця.

Державна реєстрація шлюбу проводиться у  присутності нареченої та нареченого з пред’явленням для посвідчення їх особи і віку паспортів громадянина  України  або  паспортних  документів іноземця. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається.

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта