Круглий стіл» на тему: «Захист прав ромської національної меншини в Україні»

Круглий стіл» на тему: «Захист прав ромської національної меншини в Україні»

14 червня 2018 начальником Сахновщинського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області (надалі - Відділ) Пожаровою Н.В. спільно з працівниками відділу Сахновщинського бюро правової допомоги, працівників сектору державної реєстрації Сахновщинської районної державної адміністрації, сільського голови Катеринівської сільської ради Сахновщинського району було проведено «круглий стіл» на тему «Захист прав ромської національної меншини в Україні»

 

Під час бесіди, начальником Відділу Пожаровою Н.В., присутніх було проінформовано, що зараз в Україні значна увага приділяється питанням захисту прав, свобод та законних інтересів національних меншин взагалі та ромської національної меншини зокрема, її інтеграції в суспільне соціальне життя. Відповідно до статтї 11 Конституції України держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

 

  Інтеграція в українське суспільство ромської національної меншини на сьогодні є соціально значущим питанням. З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави Указом Президента України від 08 квітня 2013 року № 201/2013 схвалено «Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» (надалі – Стратегія). Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 701-р затверджено План заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. 

 

  Основними проблемами представників ромської національної меншини є відсутність у більшості ромів документів, що посвідчують особу та громадянство, відсутність свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Державній реєстрації народження підлягають усі діти, незважаючи на їх етнічне походження та соціальний статус, у тому числі діти ромської національності

Відповідно до статті 144 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану. 

Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

  Державна реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові і засвідчується свідоцтвом про народження. Законодавство дозволяє зареєструвати дитину як за місцем проживання її батьків (одного з батьків) так і за місцем її народження. Одночасно з заявою про державну реєстрацію народження подаються:

  • паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків   (одного з них);
  • паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;
  • документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини).

  Підставами для державної реєстрації народження є: медичне свідоцтво про народження форми № 103/о, що видається закладами охорони здоров’я де приймаються пологи; медичне свідоцтво про народження або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми 103-1/о4 -  у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я; медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу – у разу реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше; акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потягу тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера, у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі; лікарське свідоцтво про перинатальну смерть форми № 106-2/0, у разі мертвонародження. 

 

  Отже, державній реєстрації народження підлягають усі діти, незважаючи на їх етнічне походження та соціальний статус, у тому числі діти ромської національності.

В ході зустрічі було обговорено загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!», метою якого є підвищення правової свідомості українців та інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав та розповсюджено буклети .

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта