Керівництво управління  
  Структурні підрозділи  
  Розклад роботи  
  Загальні правила роботи  
  Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Головного управління юстиції  
  Основні функції структурних підрозділів  
  Організаційна структура Головного територіального управління юстиції  
  Правові засади  
  Прийом громадян  
  Гаряча лінія  
  Плани роботи та звіти про їх виконання  
  Пріоритети роботи  
  Доступ до публічної інформації  
  Перелік та умови отримання послуг, що надаються управлінням, форми і зразки документів, правила їх заповнення  
  Звернення громадян  
  Безоплатна правова допомога  
  Управління персоналу  
  Cтажування громадян з числа молоді  
  Державні закупівлі  
  Лінія довіри  
  Фінансові ресурси  
  Основні засади очищення влади  
  Новая страница  


 

 

 


Семінар на тему: «Порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Семінар на тему: «Порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану»

В приміщенні Управління соціального захисту населення Близнюківської РДА в.о. начальника Близнюківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області (надалі – Відділ) Апілат Г.Ю. спільно із начальником Близнюківського бюро правової допомоги Тищенко Л.О. було проведено семінар для працівників УСЗН на тему : «Порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану».

 

В.о. начальника Відділу Апілат Г.Ю. було роз’яснено, що Законом України "Про  державну  реєстрацію  актів  цивільного стану" (надалі – Закон) передбачено, що державній реєстрації підлягають народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть.

            Відповідно до частини першої статті 18 вказаного Закону, про факт державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації актів  цивільного стану видається відповідне свідоцтво.

            Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи  знищено, та повторна видача  свідоцтва  у  разі внесення  змін  до актового запису чи його поновлення здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами України на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу,  де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

            Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі їх заяви та  представникові органу опіки і піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб,  які мають право на отримання  такого свідоцтва (стаття 19 Закону).

            З урахуванням цих законодавчих  вимог, Правилами реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N 52/5 у редакції наказу Мін'юсту від 24.10.2010 N 3307/5), зареєстрованими у Міністерстві  юстиції  України  18.10.2000 за N 719/4940,  передбачено, що особам,  яким виповнилося 16 років, свідоцтво про державну реєстрацію  акта  цивільного  стану  може повторно видаватися за наявності паспорта (паспортного документа).

            Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх  батькам і усиновителям незалежно від віку дитини.

            Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам,  близьким родичам померлого (братам і сестрам,онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки  та  піклування  у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб,  які мають  право  на  отримання  такого свідоцтва.

            Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва  про народження дітей повторно не видаються.

            Після припинення шлюбу внаслідок  його  розірвання  свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації  актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного  прізвища.

            Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

            На свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану, що повторно видаються, робиться відмітка "Повторно".

            Громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, витребовують документи на підтвердження фактів реєстрації актів цивільного стану, здійснених компетентними органами іноземної держави, через Міністерство закордонних справ України, якщо інший порядок не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

            Особам, щодо яких державна реєстрація актів цивільного стану проводилась у дипломатичних представництвах або консульських установах України, видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції у місті Києві та Київській області, якщо такі записи передано їм на зберігання.

            У заяві щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові та адреса заявника; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника.

            Якщо витребовується свідоцтво про народження, то додатково зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові батьків.

            При витребовуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначаються прізвища, власні імена, по батькові обох з подружжя.

            Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.

            Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян  стосовно  відомостей  про  себе  та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта (паспортного документа) і  документів, що підтверджують родинні стосунки,  за правилами та в порядку,  що передбачені Порядком ведення Державного реєстру  актів  цивільного стану громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1064 та Інструкцією  з  ведення Державного  реєстру актів цивільного стану громадян,  затвердженою наказом Міністерства  юстиції  України  від  24.07.2008  N  1269/5,  зареєстрованою  у  Міністерстві  юстиції  України 25.07.2008 за N 691/15382.

Одночасно присутніх було проінформовано  про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!».

 

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта