Звертаємо увагу!

Звертаємо увагу!

Міністерством юстиції України прийнято наказ Міністерства юстиції України від 29.08.2018 № 2824/5 «Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.08.2018 за № 978/32430, який набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування (дата публікації 14.09.2018).

Зазначені зміни до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були прийняті з урахуванням плану-графіка виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як кредитором (ратифікованого Законом від 18.06.2015 № 538-VIII) (пункт 2.6), Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (пункт 34) та Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» у 2016-2018 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 909 (пункт 5), якими передбачено забезпечення механізму обов’язкового подання відомостей про кінцевого беніфіціарного власника та відкритості такої інформації шляхом зобов’язання юридичних осіб постійно оновлювати відомості про кінцевих беніфіціарних власників під час подання заяв на проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Вищезазначеним наказом внесені зміни до таких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як форма 1, форма 2, форма 3, форма 4, форма 5, форма 6, форма 8, форма 9, форма 22, форма 23.

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта