Новини законодавства

Новини законодавства

30 жовтня 2018 року набрала чинності постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12.09.2018 № 175 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1112/32564 (опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 30.10.2018 № 83).

Цим нормативно-правовим актом  визначено наступний мінімальний розмір допомоги по безробіттю:

1) 610 гривень – для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, особи, зазначені у частині другій статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», особи, зазначені в абзаці третьому  частини четвертої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

2) 1630 гривень – для застрахованих осіб, залежно від страхового стажу, визнаних в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2019 року.

 

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта