НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

11 січня 2019 року набирає чинності Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (далі – Закон) (опубліковано в газетах «Голос України» від 11.01.2018 № 6, «Урядовий кур’єр» від 17.01.2018 № 11, в бюлетені «Офіційний вісник України» від 19.01.2018 № 6, в нормативному бюлетені «Відомості Верховної Ради України» від 02.02.2018 № 5).

Зокрема, Законом доповнено «Кримінальний кодекс України» статтею 911 «Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство»; статтею 1261 «Домашнє насильство»; статтею 1512 «Примушування до шлюбу»; статтею 3901 «Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників».

Разом з тим, цим Законом були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України, спрямовані на запобігання та протидію різним проявам насильства.

08 січня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.11.2018 № 944 «Про затвердження Інструкції про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2018 за № 1428/32880 (опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 08.01.2019 № 3).

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (далі - Закони), Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 № 179, Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 784, Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1073.

Інструкція визначає порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів (далі – органи ДМС) під час виконання повноважень і завдань, визначених вказаними Законами.

Дія цієї Інструкції не поширюється на порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців посадовими особами органів ДМС під час оформлення (у тому числі замість утрачених або викрадених), обміну документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.


 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта