#Я маю право на безпечне життя

#Я маю право на безпечне життя

Відбулися дві координаційні зустрічі, спрямовані на обговорення виконання положень Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735-р, створення при Харківській міській раді Координаційної ради з проблем наркоепідемії. До участі у даних зустрічах було запрошено представника Харківської юстиції.

Необхідність створення даної Координаційної ради зумовлене тим, що поширення наркоманії та наркозлочинності в Україні за останні десять років стало однією з найгостріших суспільних проблем, нерозв’язання якої призводить до заподіяння шкоди здоров’ю людини, негативного впливу на соціальну сферою.

Метою функціонування Координаційної ради з проблем наркоепідемії є спрямування діяльності всіх суб’єктів наркополітики на зниження незаконного попиту на наркотики, що включає профілактику, подолання стигматизації, лікування та реабілітацію осіб, хворих на наркоманію, що є визначальним чинником переорієнтації наркополітики з кримінально-карного ухилу на пріоритетність здійснення заходів із зниження незаконного попиту.

Перші кроки зроблено. Працюємо далі.

 

 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта