НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

26 червня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019  № 532 «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти» (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 26.06.2019 № 118).

 

Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу і опорного закладу освіти.

Положенням, зокрема,  визначається термін безпечне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів для забезпечення захисту учасників освітнього процесу, запобігання та протидії будь-яким формам насильства та експлуатації, приниженню честі та гідності, булінгу (цькуванню), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганді та агітації, що завдають шкоди здоров'ю, вживанню на території закладу освіти алкогольних, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

Освітній округ, опорний заклад освіти та його філії утворюються з метою:

створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього

середовища;

забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми

потребами, до здобуття якісної освіти;

створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти,

зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів

освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;

раціонального і ефективного використання наявних у суб'єктів округу

ресурсів, їх модернізації.

Завданнями освітнього округу, опорного закладу освіти та його філій є

створення безпечного освітнього середовища, концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 532 визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 "Про затвердження Положення про освітній округ".

 

 

 

26 червня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019  № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 26.06.2019 № 118).

Цей Порядок визначає організаційні засади діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування та форми власності, крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку на освіту за місцем проживання, соціальну адаптацію та підготовку до отримання наступного рівня освіти.

Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти затверджується МОН. Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до приватних і корпоративних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти визначається засновником (засновниками).

Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма розвитку за формою згідно з додатком до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019  № 530.

Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами ґрунтується на загальнолюдських цінностях та спрямована на забезпечення соціалізації, розвиток комунікативних навичок, навичок самостійності та самообслуговування тощо.

 

 


 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта