НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЗАКОНОДАВСТВА України
16 липня 2019 року набере чинності Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (опублікований в газеті "Голос України" від 16.05.2019 № 90), крім окремих положень статтей цього Закону, визначених у Розділі ІХ "Прикінцеві та перехідні положення".

Законом визначається статус української мови як єдиної державної (офіційної) мови в Україні. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації.

Порядок функціонування і застосування державної мови визначається виключно законом.

Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом.

Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Законом передбачений  обов’язок громадянина України володіти державною мовою. Особа, яка має намір набути громадянство України, зобов’язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою. Передбачений перелік осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків: обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства; створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів (у тому числі усних), адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юридичні особи, органи і посадові особи іноземних держав і міжнародних організацій.

Трудові договори в Україні укладаються державною мовою, що не перешкоджає використовувати сторонам трудового договору його переклад.

З метою сприяння функціонуванню української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України діє Уповноважений із захисту державної мови.  Завданнями Уповноваженого є: захист української мови як державної; захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Даним законом вносяться зміни до законодавчих актів України.
 Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнюється статтею 188-52 «Порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної»; статтею 188-53 «Невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови під час здійснення ним державного контролю за застосуванням державної мови»; статтею 244-24 «Уповноважений із захисту державної мови». Вносяться також зміни до  Законів України «Про державну службу», «Про збройні сили України», «Про нотаріат», «Про інформацію», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про транспорт», «Про кінематографію», «Про географічні назви» та ін.

 

 


 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта