16 липня – День прийняття Декларації про державний суверенітет України

16 липня – День прийняття Декларації про державний суверенітет України

16 липня 2019 року виповнюється 29 років з дня прийняття Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55-XII.

Верховна Рада Української РСР проголосила Державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її  території  та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

 Декларація про Державний суверенітет України включає в себе 10 розділів:

І. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ (Українська  РСР  здійснює  захист  і  охорону    національної державності українського народу);
II. НАРОДОВЛАДДЯ (Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці);
III. ДЕРЖАВНА ВЛАДА (Державна влада в  Республіці  здійснюється  за  принципом  її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову);
IV. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР (Всім громадянам Української РСР гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією Української РСР і  нормами міжнародного права, визнаними Українською РСР);

V. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО (Територія Української РСР в існуючих кордонах є  недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди);
VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ (Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України.     Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності);
VII. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА (Українська  РСР  самостійно  встановлює  порядок  організації охорони природи на території Республіки  та  порядок  використання природних ресурсів);

VIII. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК (Українська РСР забезпечує  національно-культурне  відродження українського  народу,  його  історичної  свідомості  і   традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя);
IX. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА (Українська РСР має право на власні Збройні Сили. Українська  РСР  має  власні  внутрішні  війська  та   органи державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР);

X. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (Українська РСР виступає рівноправним  учасником  міжнародного спілкування,  активно  сприяє  зміцненню   загального    миру    і міжнародної    безпеки,    безпосередньо    бере    участь       у загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими,  пріоритет  загальновизнаних  норм  міжнародного  права перед нормами внутрішньодержавного права).

Символічно, що у цьому році, через 29 років з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України, 16 липня 2019 року набрав чинності Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Декларацією про державний суверенітет України передбачено функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя. Відповідно до нового Закону, державний статус української мови є невіддільним елементом конституційного ладу України як унітарної держави. Законом передбачена низка заходів, спрямованих на застосування, розвиток та захист української мови.

 

 


 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта