Інформація щодо необхідності надання реєструючому органу контрольних примірників зареєстрованих друкованих ЗМІ

 

 

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (далі – Закон) засновник (співзасновники)  зберігає право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію.  В разі пропуску цього строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність.

Підтвердженням виходу в світ друкованого засобу масової інформації, як встановлено  статтею 33 Закону, є контрольні примірники періодичних видань, які безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому органу.

    Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо врахувати вказану інформацію та своєчасно надсилати на адресу Головного управління юстиції у Харківській області (61002, м. Харків, вул. Петровського, 16) контрольні примірники друкованих ЗМІ.

Одночасно звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 32 вищезазначеного Закону, у кожному випуску друкованого засобу масової інформації повинні міститися такі вихідні дані:

1) Назва видання;

2) Засновник (співзасновники);

3) Прізвище та ініціали редактора (головного редактора);

4) Порядковий номер випуску і дата його виходу в світ;

5) Індекс видання, розповсюджуваного за передплатою;

6) Тираж;

7) Ціна або помітка "Безкоштовно";

8) Адреси редакції, видавця, друкарні;

9) Серія, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію;

10) Видавець (співвидавці).


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта