Інформація щодо перевірки раніше зареєстрованого друкованого ЗМІ з певною назвою

Міністерством юстиції України відкрито доступ до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. Інформацію щодо друкованих засобів масової інформації можна отримати на веб-сайті ДП «Інформаційний центр»:

http://dzmi.informjust.ua/

Крім цього банер на Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності є на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України http://www.minjust.gov.ua/.

Пошук друкованих засобів масової інформації можна здійснювати за назвою чи видом видання або серією та номером свідоцтва про державну реєстрацію.

За вказаними параметрами пошуку користувач зможе отримати такі дані про ЗМІ: серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, вид видання (газета, альманах тощо), назву видання (із зазначенням мови), дату державної реєстрації, відомості про засновників видання та орган, який здійснив його державну реєстрацію.

Дані з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності нададуть можливість пересвідчитись у наявності державної реєстрації того чи іншого друкованого видання, можуть стати у нагоді при виборі назви новостворюваного друкованого ЗМІ, оскільки Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” забороняється проведення державної реєстрації друкованих видань з однаковими назвами.


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта