Нормативно-правова база

 Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 № 2343-ХІІ. 

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбтражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) від 27.06.2013 № 1284/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.07.2013 № 113/23645.

 Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження правил організації діловодства та архіву арбтражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 15.03.2013 № 447/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.03.2013 № 431/22963.

 Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) від 11.01.2013 № 81/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.01.2013 № 112/22644.

 Наказ Міністерства юстиції України “ Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) від 11.01.2013 № 80/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.01.2013 ? 111/22643.

 Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) від 18.01.2013 № 130/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21.01.2013 № 148/22680. 

Наказ Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 1106/19844.

 Наказ Міністерства юстиції України від 26 березня 2013 року № 541/5 «Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України», 28 2013 514/23046. 

Наказ Міністерства юстиції України від18.01.2013 № 130/5 «Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 за № 148/22680.

 Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 129/5 “Деякі питання подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації про свою діяльність”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 158/22690.

  Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 12.07.2013 № 1394/5. 

 Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджене наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012 № 1973/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за № 6/22538. 

 Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 128/5 “Про затвердження Переліку обов‘язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого”.

 Наказ Міністерства юстиції України від 22.01.2013 № 145/5 “Про затвердження Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 174/22706.

 Порядок визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1179. 1179.

 Наказ Міністерства юстиції України від 26.02.2013 № 327/5 “Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства”.


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта