Порядок та механізми витрачання бюджетних коштів

  

Код програмної класифікації видатків 3601010 «Керівництво та управління у сфері юстиції» - не потребує затвердження порядку та механізму використання коштів державного бюджету, оскільки ці випадки пов’язані із утриманням бюджетних установ та виконанням функцій.


 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта