Обмеження доступу до інформації

 

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений

У частині сьомій статті 6 закону України «Про доступ до публічної інформації» міститься один з важливих міжнародних стандартів доступу до публічної інформації, відповідно до якого доступ можна обмежити до інформації, а не до документа. Іншими словами, навіть якщо до документа чи іншого матеріального носія інформації застосовано гриф обмеження доступу, то він не поширюється автоматично на всю інформацію, яка в ньому міститься, а лише на інформацію з обмеженим доступом. Та інформація, яка міститься в документі і не є інформацією з обмеженим доступом, надається на запит, а також оприлюднюється, якщо це вимагається законом. метою цього принципу є запобігання зловживанням та надмірному утаємниченню інформацію, коли наявність інформації з обмеженим доступом (незалежно від її частки в загальному обсязі документа) у документі дозволяла обмежувати доступ до всього документа. Ця вимога стосується не тільки документів, але й інших матеріальних носіїв інформації.

Правило щодо надання частини документа, коли інформація з обмеженим доступом становить лише його частину, міститься в статті 6 конвенції ради Європи про доступ до офіційних документів. У пояснювальній доповіді до конвенції (параграфи 57-58) вказується, що при наданні частини документа слід чітко вказати, в якому місці документа і який обсяг інформації було вилучено. В усіх можливих випадках слід також указати на підставу обмеження доступу до відповідної частини документа. У паперових документах видалення тексту можна зробити на копії документа шляхом вилучення або ретушування частини, доступ до якої обмежено. якщо оригінальний документ має електронну форму, то слід створити його нову версію або надати паперову копію, чітко вказавши на ті частини, які були видалені (наприклад, залишивши порожніми відповідні розділи).

У частині сьомій статті 6 закону України «Про доступ до публічної інформації» вказується на те, що, якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, то “для ознайомлення” надається інформація, доступ до якої не обмежено. слова “для ознайомлення” не слід розуміти як надання для ознайомлення лише шляхом перегляду. Документ надається у звичайному порядку у формі за бажанням запитувача.


 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта