Перелік відомостей Головного управління юстиції у Харківській області, що становлять службову інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО                         
наказ Головного управління
юстиції у Харківській області
від 10.08.2011 № 467/2          
 
  
 
ПЕРЕЛІК
про відомостей, що становлять службову інформацію 
у Головному управлінні юстиції
 
1. Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».
2. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Головного управління юстиції або здійсненням контрольних, наглядових функцій управлінням, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
3. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, охорони громадського порядку, національній безпеці.
4. Висновки та накази Головного управління юстиції щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів, визнання актів такими, що не підлягають державній реєстрації, скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, які мають гриф обмеження доступу «Для службового користування» або гриф секретності, крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.
5. Документи Головного управління юстиції, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта