ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ 
УЧАСТІ У КОНКУРСІ  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 Особи, як бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Головного управління юстиції у Харківській області такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) із автобіографією (бланки надаються відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Харківській області);

- одна фотокартка розміром 4 х 6 см , дві -  3х4 см.;

- копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї за минулий рік (бланки надаються відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Харківській області);

- копію трудової книжки (для працюючих – засвідчену за місцем роботи із зазначенням дати засвідчення);

- копію всіх сторінок паспорта громадянина України (засвідчуються кадровою службою Головного управління юстиції у Харківській області);
- копію військового квітка;
- копію послужного списку (для працівників органів внутрішніх справ);
- копію ідентифікаційного коду;
- копію документів, що підтверджують наявність пільг;
 
 Всі копії документів надаються до відділу кадрової роботи та державної служби  з оригіналами (крім послужного списку).
     
    Державні службовці, які працюють в органах юстиції Харківської області та особова справа яких знаходиться в Головному управлінні юстиції у Харківській області, і бажають взяти у  участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.
    
- Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта