«Лінія довіри» та «Скринька довіри»:

На підставі наказу Харківського міського управління юстиції № 14/02-02 від 22.01.2011 року та з метою забезпечення дотримання прав громадян, посилення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства та впорядкування роботи з цього напрямку в Харківському міському управління юстиції функціонує «Лінія довіри» та «Скринька довіри».

Визнано номером телефону «Лінії довіри» телефон 752-49-79, встановлено час роботи «Лінії довіри» - п'ятниця з 14.00 по 16.00.

Відповідальність за реєстрацію (виїмку) всіх звернень, що надходять до «скриньки довіри» та в телефонному режимі до «Лінії довіри» покладено на завідувача сектору по роботі зі зверненнями громадян, документування та контролю. У відсутності завідувача сектором, відповідальність покладається на особу, що його заміщує.

Реєстрації звернень громадян, які надійшли до «скриньки довіри» та в телефонному режимі на «Лінію довіри» здійснює сектор по роботі зі зверненнями громадян, документування та контролю в «Журналі реєстрації звернень громадян на Лінію довіри» або у Журнал реєстрації звернень громадян.

В цьому порядку підлягають звернення згідно зі ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», в яких викладені факти порушення антикорупційного законодавства в органах та установах Харківського міського управління юст-щії, зазначені прізвища, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Відповідальна особа має право витребувати у заявників паспортні дані та перевіряти їх. Анонімні звернення не розглядаються.

Звернення громадян, які надійшли до «Лінії довіри» або «Скриньки дов.ри» та відповідають зазначеним вимогам відповідальною особою невідкладно передаються на розгляд особисто начальнику Харківського міського управління юстиції.

Відділ правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Харківського міського управління юстиції забезпечує оприлюднення у засобах масової інформації про утворення «Лінії довіри» та «Скриньки довіри».

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта