Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

·                     1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

·                     2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

·                     3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

·                     4) надання недостовірної або неповної інформації;

·                     5) несвоєчасне надання інформації;

·                     6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

·                     7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта