Основні та додаткові відпустки

У відділі кадрів на підприємстві, де я працюю, повідомили мені, що я не можу в цьому році відгуляти всю основну відпустку та додаткові, оскільки їх загальна тривалість складає 63 календарних дні, а маю я право отримати відпустку тільки протягом 59 календарних днів. Підкажіть чи та це, чим це передбачено та яким чином я можу отримати основну та додаткову відпустки?

 


Відповідно до ст. 10 Закону України „Про відпустки” щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та 
пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 зазначеного Закону, надається 
понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною 
працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох 
підстав встановлює Кабінет Міністрів України.

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть 
надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від 
неї. 
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток 
не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, 
зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів. 
Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові 
з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до 
закінчення робочого року. 


Я працюю декілька місяців на своєму першому робочому місці. Так склалися особисті обставини, що мені потрібно взяти відпустку. Але працедавець повідомив, що надасть відпустку тільки через півроку після початку моєї роботи на підприємстві. Підкажіть, чи дійсно я ще не маю право на відпустку?


 Відповідно до ст. 10 Закону України „Про відпустки” право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. 
У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до 
закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх 
тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за 
винятком випадків, зазначених нижче. 
Щорічні відпустки повної тривалості до настання 
шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на 
даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та 
пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше 
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2) інвалідам;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку 
з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової 
або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із 
служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не 
враховуючи часу переїзду до місця проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем 
роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах 
та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, 
написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, 
передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем 
роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не 
одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для 
санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, 
колективним або трудовим договором. 
Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до 
навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім 
бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 
календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування 
навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або 
більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для 
супроводження кожної дитини. 
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть 
бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого 
року. 
Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним 
працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки 
повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у 
період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. 
Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву 
від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до 
часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, 
складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного 
проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. 
Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх 
вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами 
навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх 
бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути 
використані до початку навчання в цих закладах. 
Працівникам художньо-постановочної частини і творчим 
працівникам театрів щорічні відпустки повної тривалості надаються 
в літній період у кінці театрального сезону незалежно від часу 
прийняття їх на роботу. В установі, де я працюю відпустки надаються тільки згідно заздалегідь складених графіків. Чи маю я право брати відпустку в любий зручний для мене час, чи повинен чітко дотримуватись цих графіків? Чи передбачено законодавством такий порядок надання відпусток?


Ст. 10 Закону України „Про відпустки” встановлено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, 
установлених графіком, узгоджується між працівником і власником 
або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово 
повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за 
два тижні до встановленого графіком терміну.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вести облік 
відпусток, що надаються працівникам. 
Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього 
час надаються: 
1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами 
або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років 
або дитину-інваліда;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька 
(матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які 
фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за 
відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту";

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, 
колективним або трудовим договором. Мені сказали, що, якщо я бажаю, то можу брати свою відпустку частками. Але одна з таких часток повинна бути не менше двох тижнів. Чи так це? 

Ст. 12 Закону України „Про відпустки” встановлено, що щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано 
працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 
місяців після закінчення робочого року, за який надається 
відпустка. 
В яких випадках можливо відкликати працівника з відпустки?


Ст. 12 Закону України „Про відпустки” встановлені випадки відкликання з щорічної відпустки.

Так, допускається відкликання з щорічної відпустки за згодою 
працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії 
або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних 
випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з 
додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, 
передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з 
відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була 
нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта