Порядок допиту малолітніх і неповнолтініх свідків...

Зараз справа, по якій я пред’явила цивільний позов, слухається в суді. В якості свідка хочуть запросити мою малолітню дитину. Підкажіть яким чином повинний проводитись допит дитини.


Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків встановлений ст. 182 Цивільного процесуального кодексу України. 

Відповідно до частини 1 вказаної статті допит малолітніх свідків і, за розсудом суду, неповнолітніх свідків проводиться в присутності батьків, 
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не 
заінтересовані у справі або представників органів опіки та 
піклування, а також служби у справах дітей. 

В частині 2 зазначено, що свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий роз'яснює обов'язок про необхідність дати правдиві 
показання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від 
давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не 
приводить до присяги. 

Частиною 3 встановлено, що особи, зазначені в частині 1 цієї статті, можуть з дозволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань. 

У виняткових випадках, коли це необхідно для об'єктивного 
з'ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли 
вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за ухвалою 
суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере участь у 
справі. Після повернення цієї особи до зали судового засідання 
головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає 
можливість задати йому питання. Зазначене встановлено ч. 4 вказаної статті. 

В частині 5 зазначено, що свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після 
закінчення його допиту видаляється із зали судового засідання, 
крім випадків, коли суд визнав необхідною присутність цього свідка 
в залі судового засідання.


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта