Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування

Верховною Радою України 8 липня 2010р. ухвалено Закон України №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування". Законом передбачено запровадження з  1 січня 2011 року сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та консолідація у Пенсійному фонді функцій обліку платників, збору страхових внесків та контролю за їх сплатою.
    Запровадження єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування передбачене Програмою економічних реформ України на 2010-2014рр.
    Законом передбачається:
1. Запровадження в Україні сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який замінить інші страхові внески, що сплачуються до чотирьох фондів соціального страхування:
-загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
-загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
-загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
-загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
2. Консолідація в одному органі функцій обліку платників єдиного внеску, збору страхових коштів, прийняття звітності щодо їхньої сплати, контролю за повнотою та своєчасністю справляння єдиного внеску, стягнення заборгованості.
    Оскільки Пенсійний фонд має відповідну кадрову та програмно-технічну бази, то саме цей Фонд здійснюватиме функції, пов’язані зі збором страхових коштів для всієї системи загальнообов"язкового державного соціального страхування.
    Запровадження єдиного соціального внеску має спростити взаємодію платників із фондами соціального страхування. Це стосуватиметься також і адміністративних витрат роботодавців на оформлення платежів, підготовку та подання звітності, кількість яких значно скоротиться. За розрахунками, спрощення адміністрування страхових внесків дозволить роботодавцям щорічно економити більше 2 мільярдів гривень власних коштів та скоротити адміністративні видатки фондів соціального страхування на понад 60 мільйонів гривень. 
    Розмір сплати єдиного внеску буде визначатися відповідно до класів професійного ризику виробництва з урахуванням видів їх економічної діяльності. Законом передбачено 67 класів професійного ризику виробництва, розмір єдиного внеску встановлено від   36,76 % для 1-го класу ризику до 49,7% для 67-го класу ризику від фонду оплати праці, на який нараховуються страхові внески. Варто звернути увагу на те, що у Законі встановлено спеціальну норму, яка вимагає від усілякого роду «спрощенців» нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок.
    Платники усіх чотирьох різновидів страхових внесків автоматично вважатимуться платниками єдиного внеску з дня набрання чинності цим Законом.
3. Формування та ведення Пенсійним фондом Державного реєстру соціального страхування, котрий включатиме інформаційну систему відомостей про платників єдиного внеску та про застрахованих осіб.
    Централізована база даних про роботодавців і застрахованих осіб дасть змогу швидко виявити неплатників єдиного внеску, або тих, хто сплачує внесок вибірково або не в повному обсязі, та сприятиме скороченню "тіньової" економіки та збільшенню доходів усіх фондів соціального страхування.
    У застрахованих осіб буде можливість у будь-який час отримувати інформацію, які страхові внески та в які фонди сплачує за них роботодавець.
    Збільшення надходжень до фондів дасть можливість збільшувати розміри страхових виплат, запровадити в майбутньому з використанням єдиної системи збору страхових внесків другий рівень обов’язкового пенсійного страхування (ввести накопичувальні рахунки).
    Функції та структури фондів соціального страхування здебільшого буде переорієнтовано на роботу з населенням. Звільнившись від значної частини адміністративних обов’язків, фонди зможуть більше уваги приділяти застрахованим особам.
    Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок його нарахування, обчислення та сплати. 
    Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб не здійснюється. Пенсійний фонд спільно з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та ДПА проводить звірення платників страхових внесків. 
    У разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що виникла до 1 липня 2010 року, заборгованість із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) підлягає списанню.  
    Заборгованість із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, не погашена станом на         1 січня 2011 року, з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року, підлягає розстроченню не більш як на 60 календарних місяців починаючи з 1 січня 2011 року. 
    Суми страхових внесків, строк сплати яких не настав на 01.01.2011 р., необхідно буде сплатити відповідно до чинного нині порядку. Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, заборонено.
    Перехід до єдиного соціально внеску для бізнес-середовища означатиме зменшення кількості перевірок.
    Положення Закону набирають чинності з 1 січня 2011 року, крім норм щодо видачі та застосування посвідчень застрахованої особи, які мають набрати чинності з 1 січня 2014 року.
    

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта