Порядок видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

 

Порядок видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Фізична  особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей  про себе та  про своїх  родичів  за  умови  пред'явлення  паспорта  або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки.

Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися  її батькам та  усиновлювачам  незалежно  від  віку дитини),  а також опікунам,  піклувальникам, адміністрації закладу охорони  здоров'я,  навчального  або  іншого дитячого закладу,  де постійно  перебуває  дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.

Батькові, матері, усиновлювачеві  дитини,  які  позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію  народження  дитини не видається.

Право на отримання  витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.

Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається:

- другому з подружжя,  а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам,  дідові,  бабі  та  іншим  родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують  родинні  чи  сімейні  стосунки; 

- спадкоємцям померлої особи, якщо родинні  стосунки  та/або право на спадкування підтверджуються  документально,  за  умови пред'явлення паспорта або паспортного документа;

- особі, що згідно з договором  особистого  страхування  життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України "Про страхування", є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;

- особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа.

На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право:

- суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, нотаріуси, органи СБУ та інші органи державної влади (посадові особи),  якщо запит  зроблено  у  зв'язку  із  здійсненням   ними   повноважень, визначених актами законодавства;

- відділи реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,  мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах,   міських (міст обласного значення), міськрайонних  управлінь юстиції, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв'язку з виконанням ними  функцій, визначених актами законодавства;

- адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих закладів щодо реєстрації народження дітей, які перебувають у  зазначених  закладах; 

- особи, що проживають за кордоном, стосовно яких  реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами реєстрації, у разі  надходження  письмових  запитів  і  надіслання  витягу  до компетентних органів іноземних держав   для   вручення  його заявникові; 

- особи, що звернулися за видачею витягу про те,  що реєстрація народження проведена відповідно до  частини  першої  статті 135 Сімейного кодексу України; 

- особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв'язку з народженням дитини,  а також для отримання допомоги на поховання. 

Для отримання витягу з  Реєстру  реєстраторові  подається заява, до якої  додається  документ  про  внесення  плати за видачу витягу з Реєстру, що становить 73 гривні (постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» № 1064 від 22.08.2007 року).

Витяг  з  Реєстру  видається  на  спеціальному  бланку та завіряється підписом реєстратора, що скріплюється печаткою.

Витяг з Реєстру,  призначений для використання на  території іншої   держави,   видається  реєстратором  за  місцем  зберігання відповідних  книг  реєстрації  акт


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта