Розміри адміністративного збору за державну реєстрацію

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації

громадських формувань у 2019 році


Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Сума, грн.

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника:

За державну реєстрацію:

територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки

у розмірі 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

130

у розмірі 30% від 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

    40

змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою

у розмірі 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

580

у розмірі 30% від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

170

змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію

у розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

190

у розмірі 30% від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

60

За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі

територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки, на підставі документів, поданих в електронній формі

у розмірі 75% від 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

100

у розмірі 30% від 75% від 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

30

змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, на підставі документів, поданих в електронній формі

у розмірі 75% від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

430

у розмірі 30% від 75% від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

130

змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію, на підставі документів, поданих в електронній формі

у розмірі 75% від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

140

у розмірі 30% від 75% від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

40

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру:

Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Сума, грн.

за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі

у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

100

за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

у розмірі 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

130 

за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в електронній формі

у розмірі 75% від 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

70

за надання відповідного документа в електронній формі, що міститься в реєстраційній справі

у розмірі 75% від 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

100 


Примітка! Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

Важливо!

  • У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

  • Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.


Розмір плати за проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у скорочені строки:


У подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію:

  • протягом 2 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

  • протягом 7 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

  • протягом 10 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

  • протягом 20 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію, творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою.


У п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію:

  • протягом 24-х годин - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

  • протягом 5 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

  • протягом 7 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

  • протягом 15 робочих днів - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою.


Примітка! Державна реєстрація у скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки».

Важливо! Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки повертається заявникові виключно у разі ненадання послуг з державної реєстрації у строки з вини суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому проводиться державна реєстрація, та округлюється до найближчих 10 гривень.


 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта