Щодо надання роз’яснення про проставлення підпису в актових записах цивільного стану особами, які мають фізичні вади

 

 
У зв’язку з численними питаннями, що виникають в роботі відділів державної реєстрації актів цивільного стану при реєстрації актів цивільного стану у випадку, коли до відділів звертаються громадяни, які мають фізичні вади (відсутність рук, тяжка хвороба тощо) та не мають можливості проставити власноручний підпис в актових записах, роз’яснюємо наступне.
    Згідно зі статтею 8 Цивільного Кодексу України, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).
    У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).
    Відповідно до пункту 4 статті 207 Цивільного Кодексу України, якщо фізична особа у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа.
    Підпис іншої особи на тексті правочину, що посвідчується нотаріально, засвідчується нотаріусом, або посадовою особою, яка має  право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє.
    Як передбачено пунктом 16 глави II Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України  03.03.2004 за № 20/5 якщо  фізична  особа  внаслідок  фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати документ,  то за  її  дорученням  у  її присутності та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа.  Про причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням   нотаріальної   дії,   не   могла  підписати  документ, зазначається у посвідчувальному написі.  Правочин за особу, яка не може підписати його,  не може підписувати особа, на користь або за участю  якої  його посвідчено. 
     Якщо  фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії  є  сліпою,  нотаріус, крім того, прочитує їй текст документа, про що на документі робиться відповідна відмітка. Якщо сліпа особа письменна,  вона  сама підписує документ.
     Глуха,  німа  або  глухоніма фізична особа, яка звернулася за вчиненням  нотаріальної  дії,  сама  прочитує  документ і підписує його.  Якщо така особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою  не може   підписати   документ,  то  при  вчиненні  нотаріальної  дії обов'язково повинна бути  присутня  особа  (сурдоперекладач),  яка може   порозумітися  з  глухою,  німою  або  глухонімою  особою  і підтвердити своїм підписом,  що зміст правочину,  заяви чи іншого 
документа відповідає волі учасника нотаріальної дії.  Підпис особи (сурдоперекладача)  проставляється  після  тексту  правочину.  Від зазначеної   особи   вимагається  документ,  що  підтверджує  його кваліфікацію.  

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта