Щодо справляння плати за публікацію повідомлення

Процес передачі Міністерством юстиції України (територіальним органом) даних про зареєстрованих ним юридичних осіб є важливою стадією державної реєстрації таких суб’єктів, як громадські організації, політичні партії, професійні спілки, інші установи та організації та має важливе значення у своєчасному забезпеченні осіб та органів влади достовірною інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр).

Регламент передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб затверджений наказом Міністерства юстиції України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 27.02.2007 № 23/74/5 (далі – Регламент).

Відповідно до пункту 1.3 Регламенту дані подаються у формі реєстраційних карток.

У разі передачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи Мін’юст (територіальний орган) передає державному реєстратору документи, перелік яких передбачений пунктом 4.2 Регламенту, зокрема копію рішення повноважного керівного органу та документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації – Бюлетені державної реєстрації.

Законом України від 19.05.2011 № 3384 (далі – Закон № 3384) внесено зміни, зокрема до статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію), відповідно до яких для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення, що повинно містити відомості, зокрема про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Законом № 3384 також внесено зміни до статті 22 Закону про реєстрацію, згідно з якими плата за публікацію повідомлень про прийняття засновниками (учасниками) або повноважним керівним органом рішення щодо припинення юридичної особи не справляється, поряд із цим встановлюється плата за публікацію повідомлень про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ураховуючи те, що на сьогоднішній день Регламент знаходиться на стадії доопрацювання, зазначені вище зміни не знайшли свого відображення в ньому.

Отже, при передачі даних про рішення щодо припинення юридичної особи державному реєстратору направляється лист-повідомлення про надходження рішення щодо припинення юридичної особи та оригінал або нотаріально засвідчена копія рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення. Документ, що підтверджує внесення плати за публікацію такого повідомлення, не направляється.

Під час передачі Мін’юстом (територіальним органом) даних про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи разом із відповідною реєстраційною карткою направляється документ, що підтверджує внесення плати за публікацію відповідного повідомлення в Бюлетені державної реєстрації.

У разі наявності інших розбіжностей між Законом про реєстрацію та Регламентом, необхідно керуватися положеннями Закону про реєстрацію.

Ураховуючи зазначене, з метою дотримання положень Закону про реєстрацію та забезпечення безперешкодної реалізації прав юридичних осіб у сфері державної реєстрації, просимо використовувати зазначений матеріал у роботі та довести його до відома державних реєстраторів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержрестру.


Роз’яснення розміщенні на сайті Укрдержреєстру

http://www.drsu.gov.ua/show/2129


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта