Які речові права на нерухоме майно, їх обтяження підлягають державній реєстрації?

 

Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно*:

 1. право власності;

 2. право володіння;

 3. право користування (сервітут);

 4. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

 5. право забудови земельної ділянки (суперфіцій);

 6. право господарського відання;

 7. право оперативного управління;

 8. право постійного користування та право оренди земельної ділянки;

 9. право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами;

 10. іпотека;

 11. довірче управління майном;

 12. інші речові права відповідно до закону;

обтяження речових прав на нерухоме майно:

 1. податкова застава, предметом якої є нерухоме майно;

 2. інші обтяження.

*Під нерухомим майном речові права на яке підлягають державній реєстрації розуміються:

 1. земельні ділянки;

 2. підприємство як єдиний майновий комплекс;

 3. житловий будинок;

 4. будівля, споруда або їх окремі частини;

 5. квартира;

 6. житлове та нежитлове приміщення.


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта