Законодавство з питань реєстрації громадських формувань

 


Порядок створення, реєстрації (легалізації) та діяльності громадських формувань визначають відповідні акти законодавства України.

 

Об’єднання громадян:

 1. Конституція України 
 2. Закон України «Про громадські об’єднання»
 3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
 4. Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 144 «Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян»
 6. Наказ Міністерства юстиції України від 24 вересня 2003 року N117/5 «Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок»

 

Професійні творчі спілки:
 1. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 р. N 762 «Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. N 1017 «Питання державної реєстрації творчих спілок» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 року N 501

 

Торгово-промислові палати:
 1. Закон України від 2 грудня 1997 року N 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. N 356 «Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. N 797 «Про затвердження зразка свідоцтва про державну реєстрацію торгово-промислової палати»

 

Асоціації органів місцевого самоврядування:

 1. Закон України "Про асоціації органів місцевого самоврядування"
 2. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

 

Постійно діючі третейські суди:

Закон України "Про третейські суди"

 

Структурні утворення політичних партій:

 1. Закон України «Про політичні партії в Україні»
 2. Наказ Міністерства юстиції України від 04.04.2005  N 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії»


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта