Запобігання проявам корупції

Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави.

З метою профілактики корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області утворено сектор з питань запобігання і виявлення корупції.

Основними завданнями сектору є:

̶            підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

̶            надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

̶            участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

̶            проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

̶            проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів.

̶            здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

̶            здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

̶            надання інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Контакти
сектору з питань  запобігання і  виявлення  корупції  Головного територіального управління юстиції у Харківській області

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків, 61002

Телефон: (057) 757-43-19

Е-пошта: corsector@kh.minjust.gov.ua

Розпорядок роботи: понеділок – четвер – з 9.00 до 18.00;

п’ятниця – з 9.00 до 16.45;

обідня перерва – з 13.00 до 13.45

вихідні дні: субота, неділя.

Нормативно-правові акти з питань запобігання і протидії корупції:

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011  № 3206-VI

{Закон втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону № 1700-VII від 14.10.2014 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056, з урахуванням змін, внесених Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»

Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

Правила декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами  

Бланк декларації

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення   

Прийом запитів для отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, здійснюється відділом організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Харківській області з понеділка по четвер, окрім неробочих та святкових днів – з 10:00 до 16:00, п’ятниця – з 10:00 до 15:00, перерва – з 13:00 до 13:45, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого,16.

Видача інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення здійснюється за умови пред'явлення посвідчення особи особисто фізичній особі або уповноваженій нею особі та довіреності на представлення інтересів (для уповноваженої нею особи), про що робиться відповідний запис у журналі видачі інформаційних довідок.

Графік видачі довідок сектором з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Харківській області з понеділка по четвер, окрім неробочих та святкових днів – з 10:00 до 12:00, з 15:00 до 17:00, п’ятниця – з 10:00 до 12:00, з 14:00 до 16:00, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого,16. тел. (057) 757-43-19.

Запит про видачу інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення 

new


 


 

 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта