Заяви про державну реєстрацію 

Заява про державну реєстрацiю вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи

Заява про державну реєстрацiю включення вiдомостей про фізичну особу - підприємця_до Єдиного державного реєстру

Заява про державну реєстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру

Заява про державну реєстрацiю громадського формування, що не маe статусу юридичної особи

Заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдрозділ юридичної особи

Заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про фізичну особу - підприємця

Заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу

Заява про державну реєстрацiю змін про громадське формування, що не маe статусу юридичної особи

Заява про державну реєстрацiю переходу з власного установчого модельного документа на дiяльнiсть на пiдставi власного установчого документа

Заява про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фізичної особи - підприємця

Заява про державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацii

Заява про державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi її реорганiзацii

Заява про державну реєстрацiю символiки

Заява про державну реєстрацiю створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи

Заява про державну реєстрацiю створення юридичної особи

Заява про державну реєстрацiю фізичної особи - підприємця 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта